HUAWEI และ Sunrise สร้างสถิติใหม่ด้านความเร็วเครือข่าย 5G ดาวน์โหลดสูงสุด 3.67Gbps!

หัวเว่ยและซันไรส์ ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น จากความร่วมมือในการสร้างสถิติใหม่ด้านความเร็วเครือข่าย 5G ดาวน์โหลดสูงสุด 3.67 กิกะบิตต่อวินาที! พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้าน 5G ให้แก่ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ทั้งในตัวเมืองหรือชนบทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

THE ALL APPS

13 ตุลาคม 2019