Apple Maps เปิดให้ข้อมูลคำแนะนำการเดินทางในสนามบินช่วงวิกฤต COVID-19

Apple เริ่มแสดงคำแนะนำการเดินทางในสนามบินช่วงวิกฤต COVID-19 บน Apple Maps สำหรับผู้เดินทางให้สามารถเข้าถึงแนวทางปฏิบัติของสนามบินได้

THE ALL APPS

31 มีนาคม 2021