ป้ายกำกับ: Apple Maps

Apple Maps สามารถแสดงสถานที่รับวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทย

วันนี้ผู้ใช้งาน Apple สามารถค้นหาสถานที่รับวัคซีนและจุดตรวจ COVID-19 ในประเทศไทยได้แล้ว โดยสามารถการค้นหาสถานที่จาก Apple Maps ได้ทันที

Read more

Apple Maps เปิดให้ข้อมูลคำแนะนำการเดินทางในสนามบินช่วงวิกฤต COVID-19

Apple เริ่มแสดงคำแนะนำการเดินทางในสนามบินช่วงวิกฤต COVID-19 บน Apple Maps สำหรับผู้เดินทางให้สามารถเข้าถึงแนวทางปฏิบัติของสนามบินได้

Read more