Facebook เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือพม่า ไม่ใช่โดนแฮ็คแต่อย่างใด

ผู้ใช้งาน Facebook หลายๆท่านมักจะเจอข้อความทั้งในแอพพลิเคชั่นและหน้าเว็บไซต์ ขอช่วยบริาคเงินช่วยเหลือประเทศพม่า ซึ่งทำให้มีการเข้าใจผิดจากผู้ใช้งานบางกลุ่ม

THE ALL APPS

9 สิงหาคม 2015