Tag: GarageBand

Apple เปิดให้ผู้ใช้งาน Mac และ iOS ทั้งหมด ใช้ iWork, iMovie และ GarageBand ฟรี

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Mac และ iOS ที่ใช้อุปกรณ์ก่อนปี 2013 ตอนนี้ Apple ได้ให้ผู้ใช้งานดังกล่าวได้ใช้งานแอปพลิเคชั่น iWork, iMovie และ GarageBand ...

Read more

ติดตามพวกเราได้ที่

ทิปและเทคนิคน่าสนใจ