แอพฯ Fitbit มาลงใน Windows Phone 8.1 แล้ว

แอพพลิเคชั่น Fitbit ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์นับจำนวนก้าว, นับแคลอรี่, วัดระยะทาง ได้มาลงใน Windows Phone แล้ว โดยจะรองรับบน Windows Phone 8.1 เท่านั้น

THE ALL APPS

29 กรกฎาคม 2014