GET PAY เตรียมเปิดให้ใช้งานสำหรับจ่ายค่าอาหาร GET FOOD วันที่ 8 พ.ค. นี้ ไร้การสัมผัส ง่าย และสะดวก

GET เตรียมเปิดให้บริการ GET PAY สามารถใช้ชำระเงินจ่ายค่าอาหารใน GET FOOD ในวันที่ 8 พ.ค. นี้ เพื่อลดการสัมผัสในช่วง COVID-19 แบบนี้

THE ALL APPS

7 พฤษภาคม 2020