IGN แจกฟรี Radiation Island ราคา $4.99 บน iPhone, iPad และ iPod touch

กลับมาพบกับ IGN แจกฟรีประจำเดือนอีกครั้ง เดือนนี้จะเป็นเกม Radiation Island จากราคาปกติ $2.99 ที่ขายอยู่ใน App Store โดยรองรับ iPhone, iPad และ iPod touch

THE ALL APPS

10 กันยายน 2015