Apple Watch Series 6 มาพร้อมแอพและเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดตัวเรือนแบบใหม่ ราคาเริ่มต้น 13,400 บาท

เปิดตัว Apple Watch Series 6 มาพร้อมการวัดออกซิเจนในเลือดที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสุขภาพโดยรวมของตนได้ดียิ่งขึ้น ราคาเริ่มต้น 13,400 บาท

THE ALL APPS

17 กันยายน 2020