ป้ายกำกับ: Carbon Trust

จุดเริ่มต้นสู่ความยั่งยืน! ชิปไมโครโพรเซสเซอร์จาก Samsung ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CO2 Measured เป็นครั้งแรก

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม System LSI ของ Samsung จำนวน 4 รายการ ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ประเภท CO2 Measured จากองค์กรอิสระคาร์บอนทรัสต์

Read more