Crowdy City เกมบน Facebook เล่นไม่ยาก แต่พาหัวร้อนได้ง่ายๆ

วันนี้หากเริ่มสังเกตจะเห็นได้ว่าหน้าฟีดบน Facebook ของเพื่อนๆ ในวันนี้เริ่มมีเกมเกมนึงมากขึ้นเรื่อยๆ เกมนั้นก็คือ Crowdy City วิ่งยึดเมือง

THE ALL APPS

20 มีนาคม 2020