Dropbox สำหรับ Windows Phone และ Windows มาแล้ว

Dropbox ได้ทำการพัฒนาและปล่อยให้ผู้ใช้งาน Windows Phone และ Windows ได้ใช้งานกันแล้ว หลังจากที่รอคอยกันมานาน โดยก่อนหน้านี้มีเพียงแอป CloudSix for Dropbox สำหรับใช้งาน Dropbox บน Windows Phone เท่านั้น

THE ALL APPS

26 มกราคม 2015