ป้ายกำกับ: Fathom

Apple ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีเรื่องใหม่ Fathom เริ่มฉายพร้อมกันทั่วโลกทาง Apple TV+ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2021

Apple ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีเรื่องใหม่ Fathom เป็นสารดคีที่ติดตามปลาวาฬหลังค่อม เริ่มฉายพร้อมกันทั่วโลกทาง Apple TV+ ในวันที่ 25 มิ.ย.

Read more