การ์มินจัดกิจกรรม Garmin VR Lucky แจกของรางวัลผ่านแอป Garmin Sports

การ์มิน จัดกิจกรรม Garmin VR Lucky วิ่งแบบ Virtual Run ผ่านแอปพลิเคชัน Garmin Sports สะสมระยะทางลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

THE ALL APPS

1 พฤศจิกายน 2018