HUAWEI Band 3 Pro และ HUAWEI Band 3e ฟิตเนสแทร็คเกอร์จากหัวเว่ย วางขายในไทยแล้ว

HUAWEI Band 3 Pro และ HUAWEI Band 3e ฟิตเนสแทร็คเกอร์เพื่อสุขภาพและออกกำลังกายจากหัวเว่ย วางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว

THE ALL APPS

28 กุมภาพันธ์ 2019