Tag: LINE Selfie Sticker

รีวิว LINE Selfie Sticker ถ่ายรูปตัวเองมาทำสติ๊กเกอร์

LINE ได้ปล่อยแอพพลิเคชั่นใหม่ LINE Selfie Sticker เอาใจคนชอบถ่ายรูปตัวเอง โดยจะให้ถ่ายรูปตัวเราเองมาทำสติ๊กเกอร์สำหรับใช้งานส่งให้เพื่อนๆใน LINE สำหรั ...

Read more