Samsung Galaxy Note 20+ อาจมาพร้อมเลเซอร์โฟกัส, ซูม 50x และ Ultra-wide เซ็นเซอร์ใหม่

มีข้อมูลด้านกล้องของ Samsung Galaxy Note 20+ ออกมา โดยคราวนี้คาดกันว่าจะมีความสามารถการซูมที่ 50x และใช้ laser-autofocus พร้อมกับเซ็นเซอร์ Ultra-wide ใหม่

THE ALL APPS

8 มิถุนายน 2020

ภาพเรนเดอร์ Samsung Galaxy Note 20 Plus เผยดีไซน์กรอบกล้องหลังใหญ่ขึ้น

@OnLeaks และ Pictou ร่วมกันทำภาพเรนเดอร์ Samsung Galaxy Note 20 Plus เผยให้เห็นดีไซน์คล้ายเดิม และมีกรอบกล้องหลังใหญ่ขึ้น

THE ALL APPS

27 พฤษภาคม 2020